Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

23,24,25 /2/2017 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ



            Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο ΚΠΕ Αργυρούπολης : «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Το πράσινο και το κόκκινο των πόλεων - αίτια και συμμετοχική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων»
 Η Διεύθυνση δια της Υπευθύνου ΠΕ  σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αργυρούπολης και τις Δ/σεις Β/θμιας Α'Β'Δ' Αθήνας και Πειραιά προγραμματίζει την πραγματοποίηση  τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης των παραπάνω Δ/νσεων στις 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου 2017. Θέμα του σεμιναρίου θα είναι: «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Το πράσινο και το κόκκινο των πόλεων - αίτια και συμμετοχική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων» Τα προγράμματα που θα αναπτυχθούν θα είναι:
α. «Ο κήπος του ΚΠΕ - το πράσινο στην πόλη»
β. «Ενέργεια – Κυκλοφοριακό - Ατμοσφαιρική Ρύπανση»
Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε σαράντα πέντε (45) εκπαιδευτικούς από τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθηνών και Πειραιά  (9 από κάθε Δ/νση). Σε περίπτωση που μια Δ/νση δεν συμπληρώνει τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών, τα κενά θα συμπληρώνονται αναλογικά από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς άλλων Δ/νσεων. Σε περίπτωση πληθώρας συμμετοχών θα δοθεί προτεραιότητα σε συναδέλφους που δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο σεμινάριο στο ΚΠΕ Αργυρούπολης.
Δηλώσεις συμμετοχής : https://goo.gl/forms/cEDnHWpCILFm09BE2 μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου   2017. Η ημερομηνία είναι ανελαστική για τη διαδικασία έγκρισης του σεμιναρίου και των συμμετοχών από το Υπουργείο Παιδείας πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματοποίησή του.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση συμμετοχής του Εκπαιδευτικού σημαίνει δεοντολογικά και ανάληψη υποχρέωσης συμμετοχής τόσο για την αποτελεσματική οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου αλλά και για τα οικονομικά του.
Σε όσους παρακολουθήσουν κανονικά το σεμινάριο θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες επίσης θα πάρουν φάκελο με πρόγραμμα και γραφική ύλη. Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (www.kpea.gr).
Οι εργασίες του σεμιναρίου θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες διδασκαλίας, εκπαιδευτικός κήπος) και στους γύρω χώρους της γειτονιάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το Σεμινάριο θα έχει  συνολική διάρκεια είκοσι μίας  (21) διδακτικών ωρών.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017:
16.45 - 17.00: Προσέλευση, εγγραφές, παραλαβή φακέλου με πρόγραμμα και γραφική ύλη.
17.00 - 17.20: Χαιρετισμοί, αλληλογνωριμία, πρόγραμμα, στοχοθεσία.
17.20 - 18.15: Εισηγήσεις Υπευθύνων Π.Ε. σε ολομέλεια ή σε δύο ομάδες και συζήτηση με τους συμμετέχοντες (Δάφνη Γαβρίλη, Βαρβάρα Πετρίδου, Ιωάννα Ντίνου, Αθανάσιος Ιωάννου, Βασιλική Κιούπη).
18.15 - 19.10: «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Το πράσινο και το κόκκινο των πόλεων - Κοινωνικοοικονομικά αίτια των περιβαλλοντικών προβλημάτων - Γνώση, Αξιακός προσανατολισμός και Συμμετοχικότητα για την αντιμετώπιση τους» (Γ. Φαραγγιτάκης)
19.10 - 19.30: Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κέικ, κουλουράκια)
19.30 - 21.20: Παρακολούθηση προγραμμάτων του ΚΠΕ στην τάξη σε δύο (2) ομάδες εκπαιδευτικών ανάλογα με την κατανομή ανά θέμα με βάση τις προτιμήσεις. Πρώτη αίθουσα: «Ο κήπος του ΚΠΕ - το πράσινο στην πόλη».
                               Δεύτερη αίθουσα: «Ενέργεια - Κυκλοφοριακό - Ατμοσφαιρική Ρύπανση»
Τα προγράμματα θα παρουσιάσουν οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ (Θ. Σμπαρούνης, Α. Κατσιγιάννη, Μ. Φωτιάδης).

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017:
16.15 - 16.30: Προσέλευση
16:30 - 19:00: Συνέχεια της παρουσίασης των προγραμμάτων του ΚΠΕ  Αργυρούπολης στο πεδίο, στις κτιριακές εγκαταταστάσεις και στον κήπο του ΚΠΕ, στους γύρω δρόμους και στους χώρους πρασίνου στη γειτονιά.
19.00 - 19.20: Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κέικ, κουλουράκια)
19.20 - 21.20: Παιδαγωγικά Εργαστήρια σχεδιασμού σχολικού προγράμματος σε δύο ομάδες με το συντονισμό των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Αργυρούπολης και των Υπευθύνων ΠΕ που θα συμμετέχουν
(επιλογή θέματος, στοχοθεσία, μεθοδολογία προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, συνεργασία με τον Υπεύθυνο, συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, τα ΚΠΕ  και την τοπική κοινωνία, συγκρότηση ομάδων εργασίας, πηγές πληροφόρησης, συγκέντρωση και ταξινόμηση υλικού, επισκέψεις πεδίου, εργαστηριακές μετρήσεις, σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα, κριτική σύνθεση, τεχνικές παρουσίασης, αξιολόγηση, κ.α.).

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017:
09.00 - 11.30: Συνέχεια των Παιδαγωγικών Εργαστηρίων σχεδιασμού σχολικού προγράμματος, ολοκλήρωση των σχεδίων και της προετοιμασίας των παρουσιάσεών τους στην ολομέλεια.
11:30 - 11:50: Διάλειμμα (προσφέρεται καφές, αναψυκτικά, τσάι, κουλουράκια, κέικ).
11:50 - 14:00: Ημίωρες παρουσιάσεις των προτάσεων των Ομάδων Εργασίας των Παιδαγωγικών Εργαστηρίων
14:00 - 14:45: Διάλειμμα (προσφέρεται σάντουιτς και νερό)
14.45 - 15.05: Θεματικά δίκτυα: τα θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης και των Δ/νσεων Εκπ/σης της Αττικής
15:05 - 15:45: Συζήτηση  με τους Εκπαιδευτικούς – Αξιολόγηση του σεμιναρίου.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (www.kpea.gr) για οδηγίες συγκοινωνιακής σύνδεσης και οδικής προσέλευσης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης. Σημειώνουμε ότι λειτουργεί ο Σταθμός του Μετρό «ΑΛΙΜΟΣ» δύο δρόμους κάτω από το ΚΠΕ Αργυρούπολης που διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των εκπαιδευτικών.


                                                                                                           Ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης

                                                                                                               Αθανάσιος Αλεξόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...