Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

“Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα του ΚΠΕ Σικυωνίων.”
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 


 Κλημέντι, 12/1/2015

             Αρ. Πρωτ. 1


ΠΡΟΣ: Εκπ/κούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄& Δ΄ Αθήνας
Δια των αντιστοίχων Υπευθύνων  Περιβαλ/κής εκπ/σης των παραπάνω διευθύνσεων.

Κ.Π.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 20200
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Γεώργιος
' 2742071400   Fax:2742071397
http://kpe-sikyon.kor.sch.gr  

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα του ΚΠΕ Σικυωνίων.”

     Το Κ.Π.Ε.  Σικυωνίων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Άξονας προτεραιότητας 7 με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων,  διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους υπευθύνους Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  της Β/θμιας εκπαίδευσης Γ’,Δ΄ Αθήνας, & Α/θμιας εκπαίδευσης Γ’,Δ΄ Αθήνας με θέμα:
«Γνωριμία με το ΚΠΕ Σικυωνίων. Υλοποιώντας πρόγραμμα Π.Ε. στον υγρότοπο της Στυμφαλίας»
Η επιμορφωτική ημερίδα  απευθύνεται σε 48 συνολικά εκπαιδευτικούς, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, από τις Δ/νσεις Β/θμιας εκπαίδευσης Γ΄,Δ΄ Αθήνας & Α/θμιας εκπαίδευσης Γ’,Δ΄ Αθήνας, θα είναι  διάρκειας οκτώ (08) διδακτικών ωρών και θα υλοποιηθεί το Σάββατο  7 Φεβρουαρίου  2015, από τις 10.00 π.μ. έως  τις 19.00 μ.μ.
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών για τα προγράμματα και τις δράσεις του ΚΠΕ Σικυωνίων, η ανταλλαγή απόψεων και η ανάδειξη καλών πρακτικών σε προγράμματα Π.Ε. μέσω της υλοποίησης σχετικού προγράμματος του ΚΠΕ η επαφή με τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της Π.Ε, τις βασικές αρχές σχεδιασμού ενός προγράμματος Π.Ε., μέσω τόσο των θεωρητικών προσεγγίσεων όσο και των βιωματικών εργαστηρίων και των δραστηριοτήτων πεδίου. 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Κ.Π.Ε. Σικυωνίων (Κλημέντι Κορινθίας) και σε επιλεγμένους χώρους (πεδία) της ευρύτερης περιοχής, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015.
 Σύνολο συμμετεχόντων: (48) σαράντα οκτώ εκπαιδευτικοί.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής τους στους αντίστοιχους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης Γ΄ & Δ΄ Αθήνας, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 /1/2015 στην ηλεκτρονική φόρμα : http://goo.gl/forms/6ycJnzTM99

Το ΚΠΕ θα αναρτήσει στο δικτυακό του τόπο τα ονοματεπώνυμα των Εκπ/κων πού θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση μέχρι τις 20/1/2015.
Το ΚΠΕ Σικυωνίων θα καλύψει από το τεχνικό του δελτίο:
-Τις δαπάνες για γεύμα,  όλων των συμμετεχόντων στην ημερίδα (επιμορφωτών, επιμορφούμενων, διοργανωτών, επισήμων προσκεκλημένων).
-Τα έξοδα για  σάντουιτς, νερό, χυμούς , βουτήματα, σνακς κλπ, για όλους τους συμμετέχοντες,  καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα της ημερίδας (αναλώσιμα υλικά, εκπαιδευτικό υλικό).
- Τις δαπάνες μετακίνησης  στα πεδία, των μελών του ΚΠΕ, με Ι.Χ.  αυτοκίνητο για τη μεταφορά υλικού.
-Δεν θα καλυφθούν δαπάνες μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών καθώς και ωριαία αποζημίωση των εισηγητών.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σάββατο 7/2/2015

10:00 – 10:30        Προσέλευση – Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ
10:30 – 11:00        «Παρουσίαση του ΚΠΕ Σικυωνίων και των δράσεών του»,
                              Ματσούκα Γεωργία, Αναπλ. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε Σικυωνίων
11:00 – 11:30         «Η Διαθεματική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Αβραμόπουλος Αβραάμ, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ
11:30 – 12:00        «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και kids athletics – Ενσωμάτωση καινοτόμων δράσεων σε προγρ/τα Π.Ε.», Αυγερινός Κωνσταντίνος, Μέλος  Π.Ο. ΚΠΕ
12:00 – 12:30      Διάλειμμα
12:30 – 13:00      Μετάβαση στη Στυμφαλία με ενδιάμεση στάση – επίσκεψη σε οινοποιείο βιολογικής καλλιέργειας της περιοχής.
13:00 – 15:30      Υλοποίηση του σχετικού προγράμματος   του ΚΠΕ για τον υγρότοπο της Στυμφαλίας με επίσκεψη στο Μουσείο περιβάλλοντος και παραδοσιακών επαγγελμάτων της Στυμφαλίας (Π.Ι.Ο.Π) από την Π.Ο. του ΚΠΕ.
15:30 – 17:00    Γεύμα
17:00 – 18:30    Βιωματικά εργαστήρια από τους συνεργαζόμενους υπευθύνους Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  της Β/θμιας εκπαίδευσης Γ’,Δ΄ Αθήνας, & Α/θμιας εκπαίδευσης Γ’,Δ΄ Αθήνας
18:30 – 19:00    Συζήτηση, Αξιολόγηση της ημερίδας – Διερεύνηση μελλοντικών αναγκών, Λήξη ημερίδας.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Ø ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΠΕΥΘ. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ø ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΥΠΕΥΘ. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ø ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ø ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ø ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ø ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
Ø ΕΛΕΝΗ ΝΙΑΡΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ
Ø ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Β/ΘΜΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ
Ø ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
Το ΚΠΕ Σικυωνίων θα αναρτήσει στον Δικτυακό του τόπο, το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραδοθεί από τους επιμορφωτές.


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε.


ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαθ/κός – Πληρ/κός


 
  

 
 
 

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.


Κάθε σχολείο, για κάθε πρόγραμμα που εκπονεί, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επίσκεψης σε δύο ΚΠΕ. Συνεπώς, οι επισκέψεις που δύναται να πραγματοποιήσει κάθε σχολείο, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, είναι μία (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και μία  (1) εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες παραμένουν οι ίδιες (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010)
  Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους σε πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι η προηγούμενη επιμόρφωση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού από την ομάδα των εκπαιδευτικών-συνοδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η επιμόρφωση  πιστοποιείται  από  τον  Υπεύθυνο  Π.Ε.  ή τον Υπεύθυνο  Σχ. Δρ. ή από βεβαιώσεις σεμιναρίων τα οποία έχει παρακολουθήσει ο εκπαιδευτικός σε διάφορα ΚΠΕ.
Επιπλέον, προϋπόθεση για την επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος.
  
Τα Σχολεία που ήδη έχουν επισκεφτεί ένα ΚΠΕ ( εντός ή εκτός) εμβέλειας δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για την ίδια εμβέλεια.
Η επιλογή των Σχολείων γίνεται , ανάλογα με τη σχέση που έχουν τα προγράμματά τους με τα προγράμματα των ΚΠΕ, καθώς και τη συμμετοχή τους σε Δίκτυα, στα οποία μετέχει το ΚΠΕ είτε ως συντονιστικό είτε ως συνεργαζόμενο.
            Οι επισκέψεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους για τα  Γυμνάσια θα σταματούν  15 ημέρες πριν τις εξετάσεις, ενώ για τα Λύκεια μια εβδομάδα πριν το Πάσχα.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας υπάγεται στην εμβέλεια των παρακάτω Κ.Π.Ε.:
1)    Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης
2)    Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας- Τροιζήνας Μεθάνων
3)    Κ.Π.Ε. Λαυρίου
4)    Κ.Π.Ε. Ελευσίνας
5)    Κ.Π.Ε. Άμφισσας
6)    Κ.Π.Ε. Καστρίου Αρκαδίας
7)    Κ.Π.Ε. Καρπενησίου
8)    Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης
9)   Κ.Π.Ε.  Μεσολογγίου- Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας
10)   Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλας Λέσβου
12) Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου
13) Κ.Π.Ε. Βελβεντού- Σιάτιστας 
14) Κ.Π.Ε. Σικυωνίων Κορινθίας
15) Κ.Π.Ε. Ανωγείων Ρεθύμνου
16) Κ.Π.Ε. Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Ηρακλείου
17) Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
18) Κ.Π.Ε. Σφακιωτών Λευκάδας

   Όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω της  Υπεύθυνης Π.Ε.  μέχρι τις 13-1-2015.


Παρακαλείται ο συντονιστής  εκπ/κος του Προγράμματος να συμπληρώσει:

                          Α) Τις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες :

ΓΙΑ ΚΠΕ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:http://goo.gl/forms/CRRyUOAJ2s

ΓΙΑ ΚΠΕ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ http://goo.gl/forms/wQ12YpLMH4Β) Την επισυναπτόμενη αίτηση (ΜΙΑ για κάθε εκπαιδευτικό που θα συμμετάσχει στην επίσκεψη) η οποία θα αποσταλεί με την αλληλογραφία του Σχολείου στην Διεύθυνση Β/θμιας Γ'Αθήνας.

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΙ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ Γ'ΑΘΗΝΑΣΗ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας υπάγεται στην εμβέλεια των παρακάτω Κ.Π.Ε.:
1)    Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης
2)    Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας- Τροιζήνας Μεθάνων
3)    Κ.Π.Ε. Λαυρίου
4)    Κ.Π.Ε. Ελευσίνας
5)    Κ.Π.Ε. Αμφισσας
6)    Κ.Π.Ε. Ακράτας- Κλειτορίας
7)    Κ.Π.Ε. Καστρίου Αρκαδίας
8)    Κ.Π.Ε. Καρπενησίου
9)    Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης
10)   Κ.Π.Ε.  Μεσολογγίου- Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας
11)   Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλας Λέσβου
12) Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου
13) Κ.Π.Ε. Βελβεντού- Σιάτιστας  
14) Κ.Π.Ε. Σικυωνίων Κορινθίας
15) Κ.Π.Ε. Ανωγείων Ρεθύμνου
16) Κ.Π.Ε. Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Ηρακλείου
17) Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
18) Κ.Π.Ε. Σφακιωτών Λευκάδας


«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...