Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

«Περιβαλλοντική εκπαίδευση, μέθοδοι και τεχνικές για την αίθουσα και το πεδίο» στις 18, 19 και 20 Νοεμβρίου 2016 στο ΚΠΕ Καρπενησίου
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 17/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οικολογικά φυτοφάρμακα

Οικολογικά φυτοφάρμακα από το ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων 

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

«Παράταση λειτουργίας του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : Σχολικοί λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής μου »«Παράταση λειτουργίας  του Τοπικού Θεματικού Δικτύου  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : Σχολικοί λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής μου »
Σχετ: Υ.Α. 127856/Γ7-29/11/06
                Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005
                16545/04-12-2012 έγγραφο έγκρισης της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄  Αθήνας
                14456/1-10-2015 έγγραφο  παράτασης  της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄  Αθήνας
                151990/Δ2/29-09-2015 έγγραφο του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                 Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  η Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας εγκρίνει την παράταση λειτουργίας  του Τοπικού Θεματικού  Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα ''Σχολικοί  λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέρος της τροφής μου'' για ένα σχολικό έτος ( 2016-17  ).
Σύμφωνα με τους στόχους του Δικτύου κατά την τετραετή  διάρκεια λειτουργίας του πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων: σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με έμφαση στη βιωματική μάθηση ( εργασία στον κήπο, επισκέψεις σε χώρους βιολογικής καλλιέργειας) καθώς και επισκέψεις  σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου. Δημιουργήθηκε επίσης ιστοσελίδα για την δημοσιοποίηση των δράσεων http://sxolikoilaxanokipoi.blogspot.gr/
 Στόχος της τέταρτης χρονιάς ήταν η   έκδοση  ηλεκτρονικού συλλογικού εκπαιδευτικού τόμου , ο οποίος βρίσκεται ήδη αναρτημένος στα ιστολόγια του Γραφείου Περιβαλλοντικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://drive.google.com/file/d/0B9k8nUvLZMWBYUU4OWNOTUg1VDg/view?usp=sharing

Μετά από αιτήματα συναδέλφων , την τρέχουσα σχολική χρονιά  στοχεύουμε στην έκδοση του 2ου τόμου που θα περιλαμβάνει , νέες εργασίες ή και εργασίες που δεν πρόλαβαν να υποβληθούν έγκαιρα κατά την έκδοση του 1ου τόμου.                                                                    Συντονιστική  Επιτροπή  
Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τις:
1. Ιωάννα Ντίνου , Υπεύθυνη Π.Ε. Γ΄ Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας ως Πρόεδρο.
2. Ελένη Νιάρχου , Υπεύθυνη Π.Ε. Γ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας ως Αντιπρόεδρο.
3. Ειρήνη Βαλλιανάτου, Συστηματικό Βοτανικό – Φυτοκοινωνιολόγο.
    Προϊσταμένη Βοτανικού κήπου  Ι. & Α.Ν. Διομήδους
4. Βασιλική Κόντου Δασολόγο  Αναπληρώτρια Υπεύθυνη  Κ.Π.Ε.  Ελευσίνας.
5. Δήμητρα Μπία  ΠΕ 70 Αναπληρώτρια Υπεύθυνη  Κ.Π.Ε. Λαυρίου


Παραμονή στο δίκτυο και νέες αιτήσεις

Τα σχολεία που επιθυμούν να παραμείνουν στο Δίκτυο και τα σχολεία που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη σχολική χρονιά  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να  την αποστείλουν την ηλεκτρονική διεύθυνση  grafeioperivalgath@gmail.com .  
Πληροφορίες για το δίκτυο και τον ηλεκτρονικό τόμο μπορείτε να βρείτε στις  ιστοσελίδες  : http://sxolikoilaxanokipoi.blogspot.gr/

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής : Ιωάννα Ντίνου
                                                       
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης


                                                                                                               Αθανάσιος Αλεξόπουλος
                      ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στo Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
''Σχολικοί  λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέρος της τροφής μου''
Παρακαλώ σημειώστε με 
Παραμονή στο δίκτυο :
Νέα Αίτηση :
Στοιχεία Σχολείου
Σχολείο:
Ταχ. Διεύθυνση (οδός, αρ, Τ.Κ, Δήμος):
Τηλ:
FAX:
E-mail:

Στοιχεία εκπαιδευτικών ( προσθέστε γραμμές εάν χρειάζονται).
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδ.
E-mail (προσωπικό)
Τηλ. Επικ.
Τάξεις:

Αριθμός μαθητών:Ποιο είναι το θέμα του προγράμματος Π.Ε που θα υλοποιήσετε την τρέχουσα σχολική χρονιά;

Θέμα: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Συμμετέχετε την τρέχουσα χρονιά σε άλλο δίκτυο;
ΝΑΙ


    ΟΧΙ


Αν ΝΑΙ, σε ποιο/α δίκτυο/α;
1.………………………………………………      
2.………………………………………………
Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………

Επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην συγγραφή του 2ου  ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού τόμου , σχετικού με τις εργασίες που έχετε κάνει στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο Δίκτυο;
                                                         
ΝΑΙ


    ΟΧΙ

                         

                     
Οι εκπαιδευτικοί                                                                               Ο Διευθυντής του Σχολείου                                                        
                         
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       (Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)Λαχανόκηποι της κρίσης

Ψηφιοποιημένη έκδοση , με καλλιεργητικές οδηγίες σε έκδοση του 1941.http://web.amna.gr/newpage/laxanokipos/?id=2012_03_21_12_13_31&pg=0&prj=projects&cst=customize

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...