Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Ανάπτυξη συνεργατικής μάθησης και αξιών ζωής στον σχολικό κήπο για την διαμόρφωση ενεργών πολιτών»Γιατί να δημιουργήσουμε το δικό μας σχολικό λαχανόκηπου;
Τα πλεονεκτήματα του σχολικού κήπου είναι πολλά, καθώς οι μαθητές διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον, αποκτούν νέα ενδιαφέροντα και αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες μέσα από ένα αποδεδειγμένα αποτελεσματικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στην πράξη, ο σχολικός κήπος κάθε άλλο παρά νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία είναι, αφού σε πολλές αναπτυγμένες χώρες χρησιμοποιείται από τα μέσα του 19ου αιώνα.Αφενός στις αγροτικές περιοχές εξυπηρέτησε ως μέσον περαιτέρω εξοικείωσης των μαθητών με αγροτικές εργασίες και αφετέρου στις αστικές περιοχές χρησίμευσε ως τρόπος σύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία και της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και της υγείας των μαθητών. Σήμερα ο σχολικός κήπος συμβάλλει στην βιωματική μάθηση, καθιστώντας τους μαθητές υπεύθυνους για τις πράξεις τους, και συνδέει το σχολείο με την κοινωνία.  

Ενα συνεργατικό blog που φιλοδοξεί να ''στεγάσει'' όλους τους κήπους των Σχολέιων της ΔΙΔΕ Γ'Αθήνας


Ενα σπορείο :αυτό ελπίζουμε να γίνει αυτό το blog με την συνεργασία όλων μας.

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...