Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΗΠΟ ( Μερικές ιδέες)


 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 Ενδεικτικοί τίτλοι:

 Σχολικοί λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής μου

Από το κήπο στο τραπέζι μας

Το σχολείο των κήπων

Πρασινίζουμε την αυλή του σχολείου μας

Ανακαλύπτω τη ζωή στον κήπο του σχολείου μου

Το εργαστήρι του κήπου

Οι  σποροφύλακες

Ο κήπος μας- εργαστήριο ζωής

Καλλιεργούμε στην αυλή του σχολείου μας...σώζουμε τις ντόπιες ποικιλίες

Ο κήπος μας στο μικροσκόπιο

Μύθοι και ιστορίες στα παρτέρια του σχολείου μας

Τα μυστικά του κήπου"

 

(Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίησή του.)

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 

Α. Τοπικό φυσικό περιβάλλον, τοπικά οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, απειλούμενα είδη

 

Β. Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

(ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις)

 

Οι διατάσεις του θέματος είναι:

Περιβαλλοντική, Κοινωνική, Ιστορική, Πολιτιστική, Οικονομική, Διατροφική:

Οι μαθητές/τριες

·Θα αντιληφθούν ότι η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουν είναι πολλές φορές προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από πάσης φύσης εισροές.

·Οι ιογενείς πανδημίες πολλές φορές προέρχονται από την κατανάλωση ζωικών ειδών.

· Θα μάθουν να  παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους και την αξία της διατροφικής αυτάρκειας ειδικά σε περιόδους κρίσης ( οικονομικής, υγειονομικής κλπ).

· Θα εκτιμήσουν την αξία της αστικής γεωργίας

· Θα διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας τοπικών προϊόντων.

· Θα ευαισθητοποιηθούν στην υποστήριξη  μεθόδων παραγωγής , εμπορίας και διανομής τροφίμων, οι οποίες λειτουργούν σε αρμονία με την φύση και τον άνθρωπο.

·Θα ευαισθητοποιηθούν  σε σχέση με το είδος της τροφής που καταναλώνουν και θα συνδέσουν τη διατροφή τους με το οικολογικό τους αποτύπωμα, αλλά και την υγεία τους

Ο Κήπος, εκτός από λαχανικά,  μπορεί να περιλαμβάνει και αρωματικά φυτά,  με έμφαση στη χρήση βιολογικών σπόρων από ντόπιες ποικιλίες και ενδημικών φυτών. Μπορεί να δημιουργηθεί στην αυλή του σχολείου ή σε γειτονικό ελεύθερο χώρο που θα παραχωρήσουν  οι  Δήμοι.

Σε μικρούς κήπους, που δεν διαθέτουν επαρκή χώρο για φύτευση απευθείας στο έδαφος, μπορεί να αναπτυχθεί ο λαχανόκηπος σε χώρο που θα διαμορφωθεί στο σχολείο και να χρησιμοποιηθούν ζαρντινιέρες, μεγάλες γλάστρες κλπ. Προτείνεται να λειτουργεί παράλληλα, όπου υπάρχει η δυνατότητα, και κομποστοποιητής

 


Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (έως 100 λέξεις )

( αναγράφονται περισσότεροι, επιλέξτε αυτούς που θα θέσετε στον δικό σας Κήπο)

·Θα αντιληφθούν ότι η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουν είναι πολλές φορές προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από πάσης φύσης εισροές.

·Οι ιογενείς πανδημίες πολλές φορές προέρχονται από την κατανάλωση ζωικών ειδών.

·Θα μάθουν να  παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους και την αξία της διατροφικής αυτάρκειας ειδικά σε περιόδους κρίσης ( οικονομικής, υγειονομικής κλπ).

· Θα εκτιμήσουν την αξία της αστικής γεωργίας

· Θα διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας τοπικών προϊόντων.

· Θα ευαισθητοποιηθούν στην υποστήριξη  μεθόδων παραγωγής , εμπορίας και διανομής τροφίμων, οι οποίες λειτουργούν σε αρμονία με την φύση και τον άνθρωπο.

· Θα ευαισθητοποιηθούν  σε σχέση με το είδος της τροφής που καταναλώνουν και θα συνδέσουν τη διατροφή τους με το οικολογικό τους αποτύπωμα, αλλά και την υγεία τους – σε σύνδεση με τη δράση  για το Περιβάλλον και την αειφορία των Δ/νσεων Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄& Γ΄ Αθήνας «Μια πράσινη Δευτέρα χωρίς κρέας ή ψάρι, ως μέρος μιας εκστρατείας για την αλλαγή της διατροφικής μας συμπεριφοράς »

· Θα συνδέσουν τις γνώσεις με τις δεξιότητες

· Θα εξοικειωθούν με τα φυτά της Μεσογείου και να συνειδητοποιήσουν την αξία τους το οικοσύστημα.

·  Θα κατανοήσουν τις φυσικές διεργασίες, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος

·   Θα αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις για τη δομή και τη διαμόρφωση ενός σχολικού κήπου

·   Θα μάθουν να σχεδιάζουν ένα κήπο και να κατανοούν τη σημασία εξοικονόμησης του νερού

·  Θα αναγνωρίζουν βασικά είδη φυτών και να τα κατατάσσουν σε κατηγορίες όπως λαχανικά, αρωματικά φυτά, οπωροφόρα δένδρα, διακοσμητικοί θάμνοι, λουλούδια κ.ά.

·   Θα κάνουν χρήση της τεχνολογίας για την αναγνώριση συμβάλλοντας στην Επιστήμη των Πολιτών χρησιμοποιώντας  εφαρμογές όπως  Pl@ntnet ή iNaturalist

·   Θα παρατηρήσουν και να περιγράψουν την ανάπτυξη των φυτών τους

·    Θα κατασκευάσουν μικρά θερμοκήπια με απλά υλικά και να φυτέψουν φυτά ή σπορεία

·    Θα μπορούν να περιγράφουν τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών του κήπου και τη φροντίδα που χρειάζονται ανάλογα με τις εποχές του έτους

   ·   Θα φτιάξουν το δικό τους βιολογικό λίπασμα μέσα από διαδικασίες κομποστοποίησης σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του κήπου

  ·     Θα συζητήσουν και να ευαισθητοποιηθούν για το ρόλο των φυτών στις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες

  ·     Θα συγκεντρώσουν συνταγές και να μαγειρέψουν τα δικά τους λαχανικά με συμβατικό τρόπο αλλά και με ηλιακούς φούρνους

·      Θα αποξηράνουν φρούτα, λαχανικά και βότανα

·      Θα συζητήσουν την ενεργειακή διαχείριση του κήπου τους καθώς και την εκμετάλλευση των προϊόντων του ως ενεργειακών πόρων

·       Θα γράψουν κείμενα με τις εμπειρίες τους και τις εντυπώσεις τους από το σχολικό κήπο

·       Θα κατασκευάσουν κατόψεις και μακέτες της αυλής και του κήπου

·        Θα σέβονται την τροφή και το περιβάλλον             


              

·        Θα παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους, που σύμφωνα με τον Ιπποκράτη είναι το φάρμακο του ανθρώπου

·       Θα στηρίζουν μεθόδους παραγωγής , εμπορίας και διανομής τροφίμων, οι οποίες λειτουργούν σε αρμονία με την φύση και τον άνθρωπο

Στοχεύουμε  οι μαθητές/ τριες

·      να αναπτύξουν συναισθηματική σχέση με τα "δικά" τους φυτά και δέντρα

·     να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που έχουν απέναντι στις παραδοσιακές ποικιλίες

·     να συνειδητοποιήσουν ότι είναι οι αυριανοί συνεχιστές της κληρονομιάς των σπόρων

·     να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας, αυτενέργειας, αλληλεγγύης και ενεργητικής συμμετοχής

·       να ασκηθούν στην παρατήρηση καταγραφή και οργάνωση στοιχείων.       Να ασκηθούν στην καλλιέργεια των φυτών σε γλάστρες ή κήπους

·       να ανακαλύψουν τα στάδια ανάπτυξης και το βιολογικό κύκλο των φυτών μέσω της εμπειρίας

·       να χειρίζονται εργαλεία καλλιεργητικής φροντίδας

 ·      να εκφράσουν και να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους

·       να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων, σχεδιασμού δράσεων, ομαδικής εργασίας

·       να αποκτήσουν ικανότητα ανάληψης περιβαλλοντικών προβλημάτων

·       να νιώσουν την αξία της δημιουργίας και της αισθητικής παρέμβασης στους χώρους που τα περιβάλλουν

·      να αγαπήσουν τη φύση και να αναπτύξουν περιβαλλοντική ηθική

·      να αναπτύξουν σεβασμό για το χώρο του σχολείου, υπευθυνότητα για τη διαμόρφωση και τη φύλαξή του

 Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (έως 100 λέξεις)

Θα δουλέψουμε με την μέθοδο Project ς που εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές που ισχύουν στα   προγράμματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  και που είναι :

η διεπιστημονική θεώρηση,

η βιωματική προσέγγιση,

η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας,

το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία,

η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

 

Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

3 μήνες ( με δυνατότητα έως 5)

Μήνας έναρξης Νοέμβριος:

1ος μήνας  Νοέμβριος:

Επιλογή τμήματος από το οποίο θα σχηματιστεί η περιβαλλοντική ομάδα σύμφωνα με την εγκύκλιο 2020-21

Επιλογή θέματος, στοχοθεσία ,

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων και συνεργασιών με φορείς  (3)

Θα συνεργαστούμε με τον Δήμο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με τον σύλλογο βιοκαλλιεργητών , τα ΚΠΕ που έχουν ομοθεματικά προγράμματα, τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες όπως διαμορφώνεται από την πανδημία  και ακολουθώντας τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ εφόσον μας επιτραπεί σκοπεύουμε να επισκεφτούμε:

Α) Το ΚΠΕ ……

Β) Τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Γ) Το γεωπονικό Πανεπιστήμιο

ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)

Νεοελληνική γλώσσα, Ξένες Γλώσσες , Μουσική, Λογοτεχνία, Τέχνη,  Ιστορία, Φυσική, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Καλλιτεχνικά, Θρησκευτικά

Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Ομιλία και θεατρικό παιχνίδι με θέμα «ντόπιες ποικιλίες»
 •  Σπόροι – Φυτά και Τέχνη. Τραγούδια, θεατρικά, πίνακες ζωγραφικής κατασκευές με σπόρους κ.λ.π
 • Διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων στο σχολείο και στο διαδίκτυο ώστε να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία

§  - Κατασκευές: Οι μαθητές θα εκφραστούν δημιουργικά ,ζωγραφίζοντας και φτιάχνοντας :

§  κατασκευές με διάφορα υλικά. Μετά τη φωτογράφηση θα φτιαχτούν φυλλάδια με

§  φωτογραφικό υλικό.

§   Φύλλα , αποτυπώματα φύλλων και καρποί θα παρουσιαστούν σε  φυτολόγιο και πίνακες.

 • Land art

 

Η. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

( οι δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και θα γίνει επιλογή)

(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση, αποτίμηση κ.ά.) 

1ος μήνας

 • Οργάνωση της τάξης (ομάδες για διάφορες δραστηριότητες)
 • Οργάνωση αποθήκης κήπου

         ταξινόμηση εργαλείων

         ανάρτηση καταλόγου εργαλείων

 • Γνωριμία με τα εργαλεία και ορθή χρήση τους
 • Κανόνες ασφάλειας
 • Ορθολογιστική χρήση του διαθέσιμου χώρου
 • Δημιουργία

         ανθόκηπου

         λαχανόκηπου

         βοτανόκηπου

         χώρων με καλλωπιστικά δέντρα και θάμνους

 • Καλλιέργεια φυτών σε γλάστρες

 

2ος μήνας

 • Συστηματική περιποίηση του κήπου
 • Τοποθέτηση πινακίδων με τα ονόματα των φυτών του σχολικού κήπου
 • Καθαριότητα και ευπρεπισμός του σχολικού κήπου
 • Δημιουργία κομπόστ.
 • Φωτογραφίζουν τις  εποχές στον κήπο και καταγράφουν τις αλλαγές στα φυτά
 •  Κατασκευή μακέτας με θέμα: οι σπόροι στις τέσσερις εποχές.
 • Δημιουργία αφίσας με θέμα το σποράκι.
 • Κατασκευή ανάγλυφου πίνακα με θέμα: πώς ταξιδεύουν οι σπόροι.
 •  Επιτραπέζιο παιχνίδι και παζλ με θέματα εικόνες και γνώσεις από τους σπόρους και το μεγάλωμα τους.
 •  Μαγειρεύοντας τους σπόρους, παραδοσιακές συνταγές και γεύσεις.  
 •  Επιστροφή των σπόρων στη γη με τη μέθοδο του Μ. Φουκουόκα (τύλιγμα των σπόρων μέσα σε αργιλόχωμα.)

 

 


3ος μήνας

 • "Καλλιεργώ...οικολογικά"δημιουργία κομπόστ, φυσικοί τρόποι καλλιέργειας
 • Δημιουργία της  περιβαλλοντικής γωνιάς του κήπου:
 •  Οι μαθητές από την αρχή του περιβαλλοντικού προγράμματος

θα δημιουργήσουν μια γωνιά μέσα στη τάξη όπου θα εκτίθενται οι φωτογραφίες , οι κατασκευές , οι πίνακες με τα φύλλα εργασίας και οτιδήποτε άλλο σχετικό.

             Μουσική και λογοτεχνία σχετική με τον κήπο

              Οι κήποι της κρίσης και της νίκης ( ιστορικά στοιχεία)

       Κίνημα αστικής γεωργίας- Αστικοί λαχανόκηποι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του Προγράμματος, εκτός από το έντυπο του σχεδίου, υποβάλλονται  επιπλέον (α) ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα, τμήμα ειδικότητας)και (β) αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.


Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ                                                               Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ

 

 Πηγές: Σχολικοί λαχανόκηποι, καλλιεργώ μέρος της τροφής μου 

             ΠΕΕΚΠΕ Πελοποννήσου 


Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

«Επαναλειτουργία του τοπικού δικτύου - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δίκτυο» 

ΘΕΜΑ: «Επαναλειτουργία του  τοπικού δικτύου - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο  δίκτυο»

 

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής της Διεύθυνσης προτίθεται να επαναλειτουργήσει το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.  με θέμα ''Σχολικοί  λαχανόκηποι: καλλοιεργώ μέρος της τροφής μου’’, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στις παρούσες συγκυρίες και τηρώντας τα ιατρικά πρωτόκολλα, οι μαθητές θα μπορούν να υλοποιούν ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα έξω από την σχολική αίθουσα, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν από το Σχολείο τους, ώστε να μην χάνει το Πρόγραμμα Π.Ε. τον βιωματικό χαρακτήρα του.

Στόχος του Δικτύου  είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι:

·         Θα αντιληφθούν ότι η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουν είναι πολλές φορές προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από πάσης φύσης εισροές.

·         Οι ιογενείς πανδημίες πολλές φορές προέρχονται από την κατανάλωση ζωικών ειδών

·         Θα παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους, που σύμφωνα με τον Ιπποκράτη είναι το φάρμακο του ανθρώπου

·         Θα διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας τοπικών προϊόντων.

·         Θα στηρίζουν μεθόδους παραγωγής , εμπορίας και διανομής τροφίμων, οι οποίες λειτουργούν σε αρμονία με την φύση και τον άνθρωπο.

·          Θα ευαισθητοποιηθούν  σε σχέση με το είδος της τροφής που καταναλώνουν και θα συνδέσουν τη διατροφή τους με το οικολογικό τους αποτύπωμα, αλλά και την υγεία τους – σε σύνδεση με τη δράση  για το Περιβάλλον και την αειφορία των Δ/νσεων Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄& Γ΄ Αθήνας «Μια πράσινη Δευτέρα χωρίς κρέας ή ψάρι, ως μέρος μιας εκστρατείας για την αλλαγή της διατροφικής μας συμπεριφοράς »


·        
Θα συνδέσουν γνώσεις με δεξιότητες.

Επίσης στόχος του δικτύου είναι:

·         Να παραχθεί εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική.

·         Να πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εμπλοκή της σχολικής κοινότητας.

·         Να γίνει πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα Αστικής Αυτάρκειας και για  τα αποτελέσματα των δράσεων του Σχολείου.

·         Να γίνει αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Ο Κήπος, εκτός από λαχανικά,  μπορεί να περιλαμβάνει και αρωματικά φυτά,  με έμφαση στη χρήση βιολογικών σπόρων από ντόπιες ποικιλίες και ενδημικών φυτών. Μπορεί να δημιουργηθεί στην αυλή του σχολείου ή σε γειτονικό ελεύθερο χώρο που θα παραχωρήσουν  οι  Δήμοι.

Σε μικρούς κήπους, που δεν διαθέτουν επαρκή χώρο για φύτευση απευθείας στο έδαφος, μπορεί να αναπτυχθεί ο λαχανόκηπος σε χώρο που θα διαμορφωθεί στο σχολείο και να χρησιμοποιηθούν ζαρντινιέρες, μεγάλες γλάστρες κλπ. Προτείνεται να λειτουργεί παράλληλα, όπου υπάρχει η δυνατότητα, και κομποστοποιητής .

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το εν λόγω δίκτυο θα συντονίζεται από τις Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και θα συμμετέχουν σε αυτό: Εκπαιδευτικοί  από τα σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο της Διεύθυνσης Δ.Ε Γ' Αθήνας, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία,  τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται σε ανάλογους τομείς. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές και εμπλουτίζονται. 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο είναι η υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με ανάλογη θεματολογία για το σχολικό έτος 2020-2021 από το σχολείο.

 

Οι  αρχικές δηλώσεις συμμετοχής  θα συνυποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Σχολικοί λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέρος της τροφής μου» στην Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας προς έγκριση.

 

                Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή.                                                                                                                      

                                                                                             

 1. Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συμμετοχής  Σχολείου στο Δίκτυο:

https://forms.gle/tmABGGiA3q4xLrr8A

 

      2 .  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Εκπαιδευτικού για συμμετοχή:

Α. Στην συντονιστική επιτροπή του Δικτύου

Β. Στην Παιδαγωγική Ομάδα του Σχολείου

 

https://forms.gle/7ZhBdLaTEv1gvA658


 

 

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...