Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Εισηγήσεις από το Ιδρυτικό Επιμορφωτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 01 Μαρτίου 2021

Εισηγήσεις από το Ιδρυτικό Επιμορφωτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Σχολικοί λαχανόκηποι: Καλλιεργώ μέρος της τροφής μου», των Διευθύνσεων Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας και Β΄/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας. «Η Τέχνη στην Επιστήμη της Βοτανικής» Δρ Θωμάς Σαββίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. «Bιολογική και αναγεννητική γεωργία» Δρ Βιολογίας Ειρήνη Βαλλιανάτου, Hippocrates for Life «Βιολογική γεωργία … απ’ το χωράφι στο ράφι» Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος, M.Sc.https://drive.google.com/file/d/1RSwkdVhkkVQc9F0GNSarAilqUO3sRoIr/view?usp=sharing «Τα Τ.Δ.Π.Ε. των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ & Γ΄ Αθήνας» Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Π.Ε. ΔΔΕ Β΄Αθήνας «Η δράση Πράσινη Δευτέρα» Ιωάννα Ντίνου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας https://drive.google.com/file/d/1ib0Ql1_m4C4y-BZvUFlPH7--zNrJ8Xdr/view?usp=sharing

Υλικό από Δράση CAP3D Farm2School για εκπαιδευτικούς και μαθητές

 Η  ιστοσελίδα της δράσης CAP3D- Farm2School  


 στην οποία μπορείτε να βρείτε :
-  Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε ,
- Το Παιδαγωγικό πακέτο για εκπαιδευτικούς, το οποίο δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
- Το Εγχειρίδιο - "Εκπαιδευτικό υλικό για την δημιουργία, φροντίδα και συντήρηση ενός πρότυπου σχολικού λαχανόκηπου".

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...