Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Η συμβολή των Τοπικών Θεματικών Δικτύων Π.Ε. των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας με θέμα τους “Σχολικούς Κήπους” στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάδειξη συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών

https://drive.google.com/file/d/0B9k8nUvLZMWBclJlNG8ta0wtUFU/view?usp=sharing

Η ίδρυση των τοπικών θεματικών δικτύων Π.Ε. για τους σχολικούς κήπους από τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Γ΄ Αθήνας: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» (Α/θμια) και «Σχολικοί λαχανόκηποι: Καλλιεργώ μέρος της τροφής μου» (Β/θμια) έχει στόχο τον γόνιμο προβληματισμό και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους τρόπους και τις πρακτικές που συνδέονται με τις αειφορικές λειτουργίες του σχολικού κήπου (παιδαγωγική, περιβαλλοντική και κοινωνική). Επίσης να έρθουν σε επαφή σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές από τις δύο Δ/σεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συντονίσουν τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιαστούν οι δράσεις, οι επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών, οι «καλές πρακτικές» που αναπτύχθηκαν (π.χ. σποροφυλάκεια), οι αδελφοποιήσεις, οι παρεμβάσεις και οι συνεργασίες που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών σχολείων της Α/θμιας με σχολεία της Β/θμιας ως εμπειρίες ανάπτυξης και λειτουργίας ενός θεματικού δικτύου Π.Ε. Επίσης να αναδειχθεί η συνεργασία των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής δύο Διευθύνσεων ως προς τον συντονισμό των προαναφερθέντων, με άξονα την ενθάρρυνση της δικτύωσης και της ενεργής συμμετοχής των μαθητών καθώς και την αξιολόγηση της συμμετοχής και επικοινωνίας των σχολείων μελών των δικτύων.

BROWNFIELDS AND URBAN AGRICULTURE: Interim Guidelines for Safe Gardening Practices


BROWNFIELDS AND URBAN AGRICULTURE: Interim Guidelines for Safe Gardening Practices

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...