Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

«Έγκριση επαναλειτουργίας Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης »


                                    Αρ. Πρωτ.:           998          29   /01/2021  

 

Σχετ:       Υ.Α. 127856/Γ7-29/11/06

                 Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005

                 16545/04-12-2012 έγγραφο έγκρισης της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄  Αθήνας

                 14456/1-10-2015 έγγραφο  παράτασης  της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄  Αθήνας

                 20442/16-10- 2020 έγγραφο πρόθεσης επαναλειτουργίας της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄  Αθήνας

                 Εγκύκλιο ΠΣΔ 2020-21 137053/ΓΔ40 9-10-2020  Υ.ΠΑΙ.Θ

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εγκρίνει την  ενεργοποίηση/ επαναλειτουργία  του Τοπικού  Θεματικού  Δικτύου  Π.Ε.  με θέμα ''Σχολικοί  λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής μου’’, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 

 

 


Σκοπός του Τ.Δ.Π.Ε.:

Σκοπός του Δικτύου  είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών & μελλοντικών πολιτών,  μέσα από την ενασχόλησή τους με την καλλιέργεια και  την εκπαιδευτική αξιοποίηση ενός κήπου σε θέματα που αφορούν στη διατροφή,  την υπεύθυνη κατανάλωση, το οικολογικό αποτύπωμα και την βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

Στόχοι του δικτύου :

Οι μαθητές/τριες  ως μελλοντικοί  ενεργοί πολίτες  

·         Θα αντιληφθούν ότι η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουν είναι πολλές φορές προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από πάσης φύσης εισροές.

·         Οι ιογενείς πανδημίες πολλές φορές προέρχονται από την κατανάλωση ζωικών ειδών.

·         Θα μάθουν να  παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους και την αξία της διατροφικής αυτάρκειας ειδικά σε περιόδους κρίσης ( οικονομικής, υγειονομικής κλπ).

·         Θα εκτιμήσουν την αξία της αστικής γεωργίας

·         Θα διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας τοπικών προϊόντων.

·         Θα ευαισθητοποιηθούν στην υποστήριξη  μεθόδων παραγωγής , εμπορίας και διανομής τροφίμων, οι οποίες λειτουργούν σε αρμονία με την φύση και τον άνθρωπο.

·          Θα ευαισθητοποιηθούν  σε σχέση με το είδος της τροφής που καταναλώνουν και θα συνδέσουν τη διατροφή τους με το οικολογικό τους αποτύπωμα, αλλά και την υγεία τους – σε σύνδεση με τη δράση  για το Περιβάλλον και την αειφορία των Δ/νσεων Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄& Γ΄ Αθήνας «Μια πράσινη Δευτέρα χωρίς κρέας ή ψάρι, ως μέρος μιας εκστρατείας για την αλλαγή της διατροφικής μας συμπεριφοράς »

·         Θα  συνδέσουν τις γνώσεις με τις δεξιότητες ώστε να   αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής (ικανότητες που συμβάλλουν σε μια πετυχημένη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή), δηλαδή γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, πρακτικές

·         Θα μάθουν τρόπους  βιώσιμης διαχείρισης των υλικών και άυλων πόρων της σχολικής μονάδας και την αξία της κυκλικής οικονομίας.

 

Επίσης στόχος του δικτύου είναι:

·         Να παραχθεί νέο  εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική. Ο προηγούμενος τόμος (https://www.openbook.gr/sxolikoi-laxanokipoi)

·         Να πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εμπλοκή της σχολικής κοινότητας.

·         Να γίνει πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα Αστικής Αυτάρκειας και για  τα αποτελέσματα των δράσεων του Σχολείου.

·         Να γίνει αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Συντονιστική Επιτροπή του Τ.Δ.Π.Ε.:

      Ιωάννα Ντίνου, Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, Πρόεδρος

      Βαρβάρα Πετρίδου, Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Αντιπρόεδρος

      Βασιλική Κόντου, Δασολόγος, Υπ. Κ.Π.Ε. Ελευσίνας, Μέλος

      Ειρήνη Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λαυρίου, Μέλος

      Δρ Ειρήνη Βαλλιανάτου, Συστηματικός Βοτανικός – Φυτοκοινωνιολόγος – Εθνοβοτανικός, Μέλος

 Η Συντονιστική Επιτροπή:

       θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο

       θα αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου

       θα καθορίζει την περιοδικότητα των συναντήσεών του

       θα ρυθμίζει τα προβλήματα που πιθανώς θα ανακύψουν

       θα αναπτύσσει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς (π.χ. Κ.Π.Ε, Ο.Τ.Α, Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε, Μ.Κ.Ο.) και θα αξιολογεί την πορεία του Δικτύου

Παιδαγωγική Ομάδα του Τ.Δ.Π.Ε.:

·         Δρ Θωμάς Σαββίδης , Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής

·         Δρ Βαλλιανάτου Ειρήνη, Συστηματικός Βοτανικός – Φυτοκοινωνιολόγος – Εθνοβοτανικός, Α.Μ.Κ.Ε. “Hippocrates for life”

·         Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc Γ.Π.Α., Σύμβουλος Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων Τροφίμων

·         Ράλλια Γρηπινιώτη  ΠΕ0401 Εκπαιδευτικός  του 1ου ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων

·         Γεώργιος Ναούμης ΠΕ 88.02 ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγάλεω

·         Ελένη Αργύρη ΠΕ 88.01 ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγάλεω

·         Μαρία Γιδάρη ΠΕ 88.01 ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγάλεω

·         Αικατερίνη Μπέζου ΠΕ 88.02 ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγάλεω

·         Μαρία Χρονά ΠΕ 01 1Ο Γ/ΣΙΟ Περιστερίου

Η Συντονιστική Επιτροπή και η Παιδαγωγική Ομάδα, θα συνεργαστούν για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, θα ενημερώσουν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και θα δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα των δράσεων των Σχολικών Ομάδων στην τοπική κοινωνία & στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν στην ίδρυση του Τ.Δ.Π.Ε. οι οι εξής εκπαιδευτικοί φορείς:

Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης

Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας

Κ.Π.Ε. Ελευσίνας

Κ.Π.Ε. Λαυρίου

Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο Τ.Δ.Π.Ε. θα πρέπει να υλοποιεί σχολικό πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του. Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν στην ίδρυση του Τ.Δ.Π.Ε. οι εξής σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γ’ Αθήνας:

3ο Γυμνάσιο Ιλίου

4ο ΓΕΛ Πετρούπολης

1ο Γυμνάσιο Περιστερίου

1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων

ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγάλεω

Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Τ.Δ.Π.Ε.:

Η διάρκεια λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε. θα είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης, ανάλογα με τις συνθήκες.

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, Ιωάννα Ντίνου

 

 

Ο Διευθυντής  της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας

Ο Διευθυντής  

της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

 

Ευθύμιος Αλεξανδρής

 

 

 

Ιωάννης  Ψαχούλας

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...