Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

«Δημιουργία τοπικού δικτύου - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δίκτυο»
  

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της  Β/θμιας Γ΄ Αθήνας προτίθεται να ιδρύσει  Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τον μετασχηματισμό του Σχολείου σε Αειφόρο και τίτλο : '' Προς ένα Αειφόρο Σχολείο: Το Σχολείο  μου", στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η έννοια της αειφορίας  είναι στις  προτεραιότητες του νέου Παγκοσμίου Προγράμματος Δράσης (το νέο Παγκόσμιο Πρόγραμμα  Δράσης -Global Action Program on Education for Sustainable Development (GAP) της UNESCO
Σκοπός  του Δικτύου  είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ενσωματώσουν στα σχολεία τους  την ιδέα του «Αειφόρου Σχολείου», και των αξιών της αειφορίας ολιστικά, δηλαδή :
·          Στη διεύθυνση του σχολείου.
·          Στη μαθησιακή διαδικασία.
·          Στη διαχείριση των πόρων
·          Στις σχέσεις του σχολείου με την ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα.
Επίσης στόχοι του δικτύου είναι:
·         Να βελτιωθεί συνολικά η λειτουργία του σχολείου και να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικό και με χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα
·         Να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα οι στόχοι της ΟΥΝΕΣΚΟ όπως αναφέρονται στο νέο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης
·         Να εμπλακούν ενεργά και αποτελεσματικά στην διαδικασία στροφής προς την αειφορία όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία.
·         Να επιδράσει με θετικό τρόπο το σχολείο στην τοπική κοινωνία, σε ότι αφορά το ζήτημα της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης
·         Να υπάρξει διάχυση των εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων των σχολείων στην κοινωνία
·         Να παραχθεί εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το εν λόγω δίκτυο θα συντονίζεται από τις Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. Ιωάννα Ντίνου και θα συμμετέχουν σε αυτό: εκπαιδευτικοί  από τα σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο της Διεύθυνσης Δ.Ε Γ' Αθήνας, και των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων ,  τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Αειφόρου Σχολείου , Πανεπιστήμια και η έδρα της UNESCO στην Αθήνα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο είναι η πρόθεση της σχολικής κοινότητας να μετασχηματίσει σταδιακά το σχολείο σε Αειφόρο Σχολείο.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα  όλοι οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή  και να αποστείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση iodinou@gmail.com , μέχρι τις 30/11/ 2016.
Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα συνυποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: '' Προς ένα Αειφόρο Σχολείο: Το δικό μου ''στις  Διεύθυνση  Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας προς έγκριση.

                                                                                                                                  
Ο Διευθυντής  Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας
       Γεώργιος Ζαφειρακίδης
       
           
                                                                                
                                                                                                          
                                                                                                       
                                                                                
                                                                                                   
                                                                                                        Γεωργία Ψαρρά

 
                                                                                            

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στo Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

'' Προς ένα Αειφόρο Σχολείο: Το Σχολείο  μου",
Στοιχεία Σχολείου
Σχολείο:
Ταχ. Διεύθυνση (οδός, αρ, Τ.Κ, Δήμος):

Τηλ:
FAX:
E-mail:

Στοιχεία εκπαιδευτικών
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδ.
E-mail (προσωπικό)
Τηλ. Επικ.
Προσθέστε γραμμές αν χρειάζεται.

Τάξεις:

Αριθμός μαθητών:Ποιο είναι το θέμα του προγράμματος Π.Ε που θα υλοποιήσετε την τρέχουσα σχολική χρονιά;Θέμα: ……………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                                                 
Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………

                                                                                                         
Οι εκπαιδευτικοί                                                                               Ο Διευθυντής του Σχολείου                                                         
                         
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       (Ονομ/νυμο, σφραγίδα)

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.


Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.Σχετ. 25-11-2015Αριθ. Πρωτ. : 190762/Δ2 του  Υουργείου Παιδείας, Έρευνας
και  Θρησκευμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τις επισκέψεις εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), η αίτηση θα υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα.
 Σας αποστέλλουμε τον τύπο της αίτησης την οποία πρέπει να συμπληρώσει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να επισκεφθεί κάποιο ΚΠΕ.

Προϋπόθεση για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Οι Υπεύθυνοι θα φροντίζουν, ώστε οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καταθέτουν αίτηση, να εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Κάθε σχολείο, για κάθε πρόγραμμα που εκπονεί, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επίσκεψης σε δύο ΚΠΕ. Συνεπώς, οι επισκέψεις που δύναται να πραγματοποιήσει κάθε σχολείο, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, είναι μία (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και μία  (1) εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες παραμένουν οι ίδιες (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010).

Όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω των Yπευθύνων  μέχρι τις 4-12-2015. Τα  ΚΠΕ θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους καταλόγους με τα ονόματα των εκπαιδευτικών, καθώς και των σχολείων τα οποία έχουν προγραμματίσει να επισκεφθούν το ΚΠΕ, ώστε οι Υπεύθυνοι να γνωρίζουν  ποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν από την περιφέρειά τους.

Τα ΚΠΕ θα καλούν σχολεία από τον πίνακα, ανάλογα με τη σχέση που έχουν τα προγράμματά τους με τα προγράμματα των ΚΠΕ, καθώς και τα σχολεία,  τα οποία ανήκουν σε Δίκτυα, στα οποία μετέχει το ΚΠΕ είτε ως συντονιστικό είτε ως συνεργαζόμενο.
Οι επισκέψεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους για τα  Γυμνάσια θα σταματούν  15 ημέρες πριν τις εξετάσεις, ενώ για τα Λύκεια μια εβδομάδα πριν το Πάσχα. Μεμονωμένες αιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς δε θα γίνονται δεκτές από τα ΚΠΕ.

Στις επισκέψεις των Περιβαλλοντικών Ομάδων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, θα λαμβάνουν μέρος οι μαθητές των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στην αίτηση του εγκεκριμένου προγράμματος, και ως ελάχιστος αριθμός, τα 2/3 του συνόλου των αναγραφόμενων μαθητών.

Οι νομοί εμβέλειας των ΚΠΕ υπάρχουν στην ηλ.Διεύθυνση http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=218

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί μαζί με τις έντυπες αιτήσεις να συμπληρώσουν κατάλληλα και την ηλεκτρονική φόρμα:

(εάν δεν ανοίγει ο δεσμός παρακαλώ αντιγράψτε και επικολλήστε στον φυλλομετρητή σας.

Οι νομοί εμβέλειας (Α/θμια και Β/θμια), του ΚΠΕ Ελευσίνας είναι : Α’ Αθήνας, Β΄ Αθήνας , Γ΄ Αθήνας, Δ΄Αθήνας, Αν. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά, Εύβοιας, Κορινθίας, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Αχαΐας.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:https://drive.google.com/file/d/0B9k8nUvLZMWBX09UTDNYMlJNMUE/view?usp=sharing    
  

 Αίτηση Εκπαιδευτικού
για συμμετοχή του ίδιου και των μαθητών του σε πρόγραμμα του ΚΠΕΠρος το ΚΠΕ………………………………………………..

Όνομα…………………………………………………………

Επώνυμο……………………………………………………..

Σχολείο………………………………………………………..

Ειδικότητα…………………………………………………..

Τηλ. Σχολείου………………………………………………

Τηλ. Κινητό………………………………………………….

Αριθμός μαθητών……………………………………….

Επιμόρφωση στην Π.Ε.              Ν ΑΙ                           ΟΧΙ

Θέμα προγράμματος το οποίο εκπονείται κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του ΚΠΕ με θέμα:……………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Ο Δ/ντής                                                                                                                                                 Ο Αιτών
του Σχολείου
--------------------                                                                                                                              --------------------

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...