Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2014»

ΠΡΟΣΟΧΗ Αφορά 10 εκπαιδευτικούς από την Γ'ΔΙΔΕ ( 6 τακτικούς και 4 αναπληρωματικούς) ΑΙΤΗΣΕΙΣ : Μέχρι 30 ΜΑΙΟΥστις 12 το μεσημέρι ( Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας άφιξης του ηλεκρονικού μηνύματος) Η αίτηση είναι ΕΝΤΥΠΗ και θα την βρείτε στο τέλος ( 5 σελίδα του εγγράφου) Την τυπώνετε, την υπογράφετε και την σκανάρετε ΠΡΙΝ την στειλετε ηλεκτρονικά στην διέυθυνση : iodinou@gmail.com Εάν δεν μπορείτε να την σκανάρετε την στέλνετε ανυπόγραφη ηλεκτρονικά και στέλνετε την πρωτότυπη με την αλληλογραφία του Σχολείου σας στην θυρίδα της Περιβαλλοντικής στην Γ'ΔΙΔΕ ( υποψη Ντίνου) Τα έξοδα , διαμονής , διατροφής και μετακίνησης ΚΑΤΆ την παραμονή στην Ζάκυνθο ( από και προς το πεδίο) είναι καλυμένα από το ΚΠΕ Ζακύνθου.Η μετάβαση από τ5ην Αθήνα στην Ζάκυνθο και η επιστροφή βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Θα μπορούσαμε σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Δ/σεις να κανονίσουμε ένα πούλμαν μέχρι την Κυλλήνη (και αντίστοιχη επιστροφή στην Αθήνα) οπότε να εξασφαλίσουμε ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ αλλά και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ μετακίνηση . Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Ιωάννα Ντίνου ελπίζει να συμμετέχει με τραπεζάκι καφενείου ( world workshop café). Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου με το 81- 22/5/2014 έγγραφο σχεδιάζει την υλοποίηση θεματικού σεμιναρίου, στο πλαίσιο του θεματικού έτους του ενεργού πολίτη στις 1 - 3 Ιουλίου 2014 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Λιθακιάς, στο Μουσικό Σχολείο της Ζακύνθου και στο πεδίο με θέμα: «Πόλεις – Λιμάνια: Ο ενεργός πολίτης και η διαμόρφωση του αστικού τοπίου» Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της Εκπ/σης για την Αειφορία, αλλά και η ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας της ιστορικής-πολιτιστικής κληρονομιάς ως συστατικό στοιχείο των δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Η θεματική του σεμιναρίου εντάσσεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ενεργού πολίτη που συμμετέχει στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι έχοντας αναπτύξει μια κριτική αντίληψη του περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Μεθοδολογία: Θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσιάσεις σε τραπέζι καφενείου (world café ), διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων με θέμα διδακτικές πρακτικές και τεχνικές προσέγγισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για χρήση στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπ/σης και γενικότερα στην εκπ/κη πρακτική. Θεματικοί άξονες 1. To τοπίο της πόλης και του λιμανιού και τα χαρακτηριστικά τους. 2. Οι παράμετροι που συνθέτουν τις σχέσεις του φυσικού τοπίου και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων σ αυτό. 3. Αστική αειφορία: το αστικό περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι (ελαχιστοποίηση της δαπανούμενης ενέργειας και η παραγωγή της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση του νερού, η διαχείριση των αποβλήτων, η κομποστοποίηση και η ανακύκλωσή). 4. Η αστική αειφορία ως αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων. 5. Το λιμάνι: επιρροές στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή της πόλης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον ως προς το θαλάσσιο οικοσύστημα και ως προς τη διαμόρφωση του αστικού χώρου γύρω από αυτό. 6. Η τεχνολογία ως εργαλείο για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος (ελαχιστοποίηση της σπατάλης φυσικών πόρων, μείωση προσωπικού και οικογενειακού οικολογικού αποτυπώματος). Ομάδα Στόχος: Εκπ/κοί που υπηρετούν σε διευθύνσεις της εμβέλειας του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου: Α/θμια Δ΄ Αθήνας : 6 εκπαιδευτικοί και 4 αναπληρωματικοί Α/θμια Πειραιά : 6 εκπαιδευτικοί και 4 αναπληρωματικοί Α/θμια Ζακύνθου : 6 εκπαιδευτικοί και 4 αναπληρωματικοί Β/θμια Γ΄ Αθήνας : 6 εκπαιδευτικοί και 4 αναπληρωματικοί Β/θμια Δ Αθήνας : 6 εκπαιδευτικοί και 4 αναπληρωματικοί Β/θμια Πειραιά : 6 εκπαιδευτικοί και 4 αναπληρωματικοί Από την ΔΙΔΕ Γ' Αθήνας θα συμμετάσχουν 10 εκπαιδευτικοί ( 6 τακτικοί και 4 αναπληρωματικοί). (Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μιας Δ/νσης είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους θα καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς άλλων Δ/νσεων). Με την ολοκλήρωση της τριήμερης επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς το πρόγραμμα θα λάβουν βεβαίωση επιμόρφωσης και θα εγγραφούν στο μητρώο επιμορφωμένων στην περιβαλλοντική εκπ/ση που τηρείται στα ΚΠΕ Δραπετσώνας και Λιθακιάς, και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών τους στα προγράμματα του. Προϋποθέσεις συμμετοχής Προτεραιότητα θα έχουν όσοι επιθυμούν να κάνουν παρουσίαση εργασίας σχετικής με το αντικείμενο του σεμιναρίου ή παρουσίαση σε τραπέζι καφενείου με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρώσουν στο αντίστοιχο πεδίο αίτησης, τίτλο και σύντομη περιγραφή της παρουσίασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Χρηματοδότηση Η δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έξοδα θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου (Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου). Ειδικότερα θα καλυφθούν: 1. Τα έξοδα διατροφής (ένα γεύμα την ημέρα, καφέδες κλπ) όλων των συμμετεχόντων. 2. Τα έξοδα διαμονής (σε ξενοδοχείο) των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών εκτός εκείνων που διαμένουν στην Ζάκυνθο. Οι συμμετέχοντες που είναι μέλη Π.Ο. ΚΠΕ θα καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης από το τεχνικό τους δελτίο. 3. Τα έξοδα μετακίνησης από και προς το πεδίο. Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης (πλην των μετακινήσεων με Λεωφορείο από και προς το πεδίο) όλων των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Αιτήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πρέπει να συμπληρώσετε την έντυπη αίτηση ( με σκαναρισμένη υπογραφή) την οποία θα αποστείλετε ηλεκτρονικά στο iodinou@gmail.com μέχρι τη Παρασκευή 30 /05/2014 ώρα 12:οο Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά περιορισμένος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας άφιξης της αίτησης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 17.00 – 19.30 Εισηγήσεις ειδικών 19.30 – 19.45 Διάλειμμα – καφές 19.45 – 21.20 Εισηγήσεις ειδικών 21.20 – 22.00 Στρογγυλό τραπέζι 22.30 Δείπνο Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 Επίσκεψη στο Πεδίο: 8.30 – 10.30 Μελέτη πεδίου στο λιμάνι της Ζακύνθου 10.30 – 12.30 Περιβαλλοντικό μονοπάτι στην πόλη της Ζακύνθου 12.30 – 14.00 Επίσκεψη στο ντομινικάλε Ρώμα 14.20 Γεύμα 16.30 – 21.00 : Παρουσιάσεις σε «τραπέζι καφενείου» Οι παρουσιάσεις αυτές θα γίνονται παράλληλα και θα έχουν το χαρακτήρα της δομημένης συζήτησης σε τραπεζάκι καφενείου 16.30 – 18.30 Café Workshop 16.30 – 16.40 Παρουσίαση της Μεθοδολογίας του Café Workshop 16.40 – 17.10 Πρώτη Συνεδρία Café Workshop 17.10 – 17.15 Μετακίνηση Ταξιδιωτών 17.15 – 17.45 Δεύτερη Συνεδρία Café Workshop 17.45 – 17.50 Μετακίνηση Ταξιδιωτών 17.50 – 18.20 Τρίτη Συνεδρία Café Workshop 18.20 – 18.40 Διάλειμμα 18.40 – 20.20 Café Workshop 18.40 – 19.10 Τέταρτη Συνεδρία Café Workshop 19.10 – 19.15 Μετακίνηση Ταξιδιωτών 19.15 – 19.45 Πέμπτη Συνεδρία Café Workshop 19.45 – 19.50 Μετακίνηση Ταξιδιωτών 19.50 – 20.20 Έκτη Συνεδρία Café Workshop 20.20 – 20.30 Διάλειμμα - Gallery Tour 20.30 – 21.00 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Café Workshop στην Ολομέλεια Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 8.30 – 9.00 Ξενάγηση στο Ντομινικάλε Μεσσαλά, το οποίο στεγάζει το ΚΠΕ Λιθακιάς και αποτελεί μοναδική περίπτωση εξοχικού αρχοντικού που βρίσκεται μέσα στο χωριό και όχι στα κτήματα του ιδιοκτήτη 9.00 - 10.45 Παράλληλα εργαστήρια 10.45 – 11.00 Διάλειμμα - καφές 11.00 – 13.00 Εισηγήσεις συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 13. 00 – 14.00 Στρογγυλό τραπέζι- κλείσιμο σεμιναρίου 14.00 Γεύμα – μπουφές στο ΚΠΕ Λιθακιάς
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τριήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών στις 1 – 2 – 3 Ιουλίου 2014 στο ΚΠΕ Λιθακιάς «Πόλεις – Λιμάνια: Ο ενεργός πολίτης και η διαμόρφωση του αστικού τοπίου» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………….. Δήμος κατοικίας:………………………………………………………….. Ειδικότητα ………………………………………………………………… Τηλέφωνο ……………………………………………………………………….. Σχολείο, Δ/νση ή ΚΠΕ που υπηρετώ ……………………………………………….. Κινητό τηλ……………………………………………………………………… E-Mail………………………………………………………………………….. • Προηγούμενη παρακολούθηση Σεμιναρίου σε ΚΠΕ: Ναι Όχι Αν Ναι αναφέρετε τον τίτλο:……………………………………………… Ημερομηνία…………………… Υπογραφή

Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

Λεμονάδα - Περιβαλλοντική ομάδα 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιλίου

Η ομάδα μας στο πλαίσιο του προγράμματός μας "Τροφές για νέους, ωραίους και έξυπνους!" έφτιαξε σπιτική λεμονάδα. Συμφωνήσαμε με τα παιδιά και φέραμε λεμόνια, όσοι είχαμε λεμονιές στον κήπο μας και φτιάξαμε λεμονάδα στο εργαστήριο Χημείας. Αγοράσαμε πλαστικά μπουκάλια, ζωγραφίσαμε ετικέτες για κάθε μπουκάλι και ετοιμάσαμε και τη συσκευασία. Μοιράσαμε αρμοδιότητες και ρόλους: κάποιοι ανέλαβαν το στίψιμο, άλλοι το σούρωμα του χυμού λεμονιών, άλλοι τον βρασμό και οι τελευταίοι τη συσκευασία. Τέλος, αφού ετοιμάσαμε τα μπουκάλια με τη σπιτική λεμονάδα, τα μοιράσαμε τη λεμονάδα σε μαθητές και καθηγητές του σχολείου. Ελάτε να σας φιλέψουμε! Στην υγειά σας Υπεύθυνη καθηγήτρια:κ. Μαρίνα Μώρου

Ελια - Λαδι- Αειφορία

Υπεύθυνη καθηγήτρια:κ. Σωτηρία Τουρκοχωρίτη

Σχολικοί λαχανόκηποι-WWF Καλύτερη Ζωή 3o Γ/σιο Πετρούπολης

Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ 16ου Γ/σιου Περιστερίου

Αστικοί κήποι

Φύλλο εργασίας 4 Ανακύκλωση

Φύλλο εργασίας 3 Βραχόκηπος

Φύλλο εργασίας 2 Λαχανόκηπος

12ο Γυμνάσιο Περιστεριου Φύλλο εργασίας

12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Κωνσταντίνα Κατιρτζή

Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

ΕΛΙΑ-ΛΑΔΙ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΑΠΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 20/5/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΚ - ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΚ - ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...