Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

Συλλογικός τόμος παράταση υποβολής εργασιών έως 5/8/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την έκδοση του συλλογικού τόμου με τις εργασίες που έχουν γίνει στην διάρκεια της 4ετούς λειτουργίας του Τοπικού θεματικού Δικτύου "Σχολικοί λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής μου''.
Η ημερομηνία αποστολής των εργασιών , έληξε 30/7/2016. Υπάρχει μια μικρή παράταση έως 5/8/2016.
 Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι

Υπενθυμίζουμε το έγγραφο:



ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με  τον Σχολικό Κήπο και την Σχολική Αυλή »

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και για την καταγραφή και διάχυση των εργασιών , προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 4ετή λειτουργία του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα: «Σχολικοί λαχανόκηποι : καλλιεργώ μέρος της τροφής μου » ,καθώς και για την σύνδεση της  έννοιας της αειφορίας σαν προτεραιότητα του νέου Παγκοσμίου Προγράμματος Δράσης (GAP) της UNESCO , με την εκπαίδευση στον Σχολικό Κήπο , η Γ'ΔΔΕ Αθήνας δια της Υπευθύνου Π.Ε. προτίθεται να συλλέξει και να προχωρήσει στην ηλεκτρονική έκδοση όλου του υλικού που έχει παραχθεί σε ένα  συλλογικό ψηφιακό τόμο που θα συγκεντρώσει όλες τις εργασίες  που έγιναν στην 4χρονη λειτουργία του Δικτύου.

Ο Τόμος  θα αποσταλεί  στην ΕΘΝΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ , προκειμένου να πάρει  ISBN  το οποίο θα ανήκει στην ΔΔΕ Γ'Αθήνας και σε όλους όσους συμμετείχαν στην συγγραφή του.

Μπορούν να αποστείλουν εργασίες :
α) Εκπαιδευτικοί από Σχολεία που συμμετέχουν φέτος στο δίκτυο
β) Εκπαιδευτικοί από Σχολεία που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια
γ) Μέλη της συντονιστικής επιτροπής
δ) Εισηγητές από τις ημερίδες που οργανώσαμε
ε) Ειδικοί επιστήμονες ( Γεωπόνοι κλπ)που συνεργαστήκαμε κατά την 4ετη λειτουργία του Δικτύου .
στ) Εκπαιδευτικοί που δεν συμμετείχαν στο Δίκτυο , αλλά ασχολήθηκαν ενεργά με τον Κήπο του Σχολείου τους.
·         Οι εργασίες μπορούν να είναι σε μορφή word  να περιλαμβάνουν , φωτογραφίες , φύλλα εργασίας , σχεδιαγράμματα ,links που να παραπέμπουν σε βιντεάκια κλπ.
·         Επιθυμητό μέγιστο μέγεθος εργασιών 15 σελίδες.
·         Επιθυμητή γραμματοσερά η  Calibri  12 και η δεξιά στοίχιση σελίδας.
Ο τελικός ηλεκτρονικός τόμος σε μορφή PDF θα μοιραστεί με link σε όλους τους συντελεστές και θα αναρτηθεί , στην Ιστοσελίδα της ΔΔΕ Γ’Αθήνας, στα blogs του Γραφείου Περιβαλλοντικής και στις προσωπικές ή σχολικές ιστοσελίδες των συγγραφέων .


Οι έτοιμες εργασίες θα αποστέλλονται στο iodinou@gmail.com  ώστε να συγκεντρωθούν και να ενοποιηθούν σε έναν ενιαίο τόμο.

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...