Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013-14Θέμα: Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής αγωγής  – Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας
Σύμφωνα με την παράγραφο 1.5 (Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος) του εγγράφου υπ’ αρ. πρωτ. 163790/Γ7/31-10-2013 της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ “Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έκαστης σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής της ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΚΕΣΥΠ”. Βάσει των παραπάνω παρακαλούνται:
α) Οι Διευθυντές/-τριες, των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας να συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  16 Ιουνίου 2014 την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής ολοκλήρωσης  προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης :     http://tinyurl.com/l6rfhaz που υλοποιήθηκε στη σχολική τους μονάδα κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014.
H συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας να γίνει με κεφαλαία γράμματα.
Για κάθε ένα πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων να συμπληρωθεί ξεχωριστή φόρμα.
Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός της Β/θμιας Εκπ/σης μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε 2 προγράμματα.

β) Oι εκπαιδευτικοί των  Σχολείων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής αγωγής κατά το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) ως συντονιστές να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα- απολογιστικό ερωτηματολόγιο, http://tiny.cc/7u9hgx
 το αργότερο μέχρι την ΔΕΥΤΈΡΑ  16 ΙΟΥΝΙΟΥ  2014.

Η εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω είναι υποχρεωτική για την υπογραφή  της σχετικής βεβαίωσης .
Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί, αν επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν το τελικό προϊόν του προγράμματός τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (έντυπο, αφίσα, ψηφιακό δίσκο, επιτραπέζιο παιχνίδι, διεύθυνση URL δικτυακού τόπου ανάρτησης υλικού). Το υλικό σε έντυπη μορφή μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί στην έδρα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ Αθήνας .
Εάν  επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν το τελικό προϊόν του προγράμματός τους σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να αναρτηθεί στο ιστολόγιο του γραφείου περιβαλλοντικής.
Ειδικά για τα σχολεία του Δικτύου ‘’Σχολικοί Λαχανόκηποι – καλλιεργώ μέρος της τροφής μου’’ έχει δημιουργηθεί το συνεργατικό ιστολόγιο http://sxolokoilaxanokipoi.blogspot.com στο οποίο μπορούν τα μέλη του Δικτύου να γίνουν συνδιαχειριστές και να αναρτήσουν τα προϊόντα των προγραμμάτων τους. Όποιος εκπαιδευτικός /μέλος του Δικτύου επιθυμεί μπορεί να αποστείλει email στο iodinou@gmail.com ώστε να του αποσταλεί η πρόσκληση για συμμετοχή στην ομάδα των διαχειριστών του ιστότοπου.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε το υλικό σας να αναρτηθεί παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με την αποστολή του.
Γ) Παρακαλούνται οι κκ Διευθυντές να εκτυπώσουν και να υπογράψουν τη φόρμα ολοκλήρωσης του προγράμματος που συπλήρωσαν. Επίσης παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία των εκπαιδευτικών στην επισυναπτόμενη βεβαίωση συμμετοχής( μια για κάθε μέλος της παιδαγωγικής ομάδας )  και να τα αποστείλουν σε ένα φάκελο με την ένδειξη απολογιστικά περιβαλλοντικού προγράμματος 2013-14  στην θυρίδα του Γραφείου Περιβαλλοντικής της Διεύθυνσης ( με την αλληλογραφία του Σχολείου).Οι βεβαιώσεις αφού υπογραφούν από τον Δ/ντη εκπαίδευσης και την Υπεύθυνη  θα αποσταλούν στα Σχολεία.
Τα Σχολεία του Δικτύου θα λάβετε επίσης  βεβαίωση συμμετοχής του Σχολείου στο Δίκτυο.

Η Υπεύθυνη                                                                             Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

Ιωάννα Ντίνου                                                                            Γεώργιος Ζαφειρακίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

'Πλανήτης 2030

 Ετήσια 'Μαθητική Εβδομάδα Δράσης' της Action Aid, που φέτος έχει τίτλο 'Πλανήτης 2030': Η δράση απευθύνεται σε σχολεία όλων...